Banu Bayıker

Miras Hukuku

Miras, genel tanımı ile kişilerin ölümü veya gaipliğinin ilanından sonra yakın akrabalarına kalan mal varlıklarına denir. Miras hukuku da bu mal varlığının kimlere kaldığı ve eşit olarak nasıl pay edileceğini düzenleyen, bu alanda çıkan uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan hukuk dalıdır. Miras paylaşım işlemleri ve miras hukuku, alanda uzmanlık isteyen hukuk dallarından biridir. Miras davası kapsamında Avukat Banu Bayıker

  • Mirasçılık belgelerinin tespiti ve iptali davaları
  • Vasiyetname

     

  • Mirasın reddi
  • Miras şirketine müessil atanması
  • İhtiyati tedbirler konularında destekler sunmaktadır.
Hemen Ara Whatsapp