Banu Bayıker

Blog

Nafakanın iptali için hangi durumlar gelişmelidir?

Eşlerden birine nafaka bağlandıktan sonra bunu ömür boyu alacağı fikrine kapılmak doğru değildir. Yoksulluk nafakası bazı şartlara göre iptal edilebilir.


Bunlar;

  • Yeniden evlenmek
  • Gayri resmi olarak farklı bir birliktelik yaşamak
  • Mesleğini icra ederek bundan gelir elde edebilmek
  • Karşı taraf ile aynı seviyede gelire sahip olmak
  • nafaka ödeyen tarafın yoksullaşması durumlarında nafaka iptal edilebilir. 
Hemen Ara Whatsapp