Banu Bayıker

Blog

Nafaka talep edebilmenin şartları

Nafaka konusunda toplumumuzda genel bazı yanlış yer edinen bilgiler vardır. Bunlar nafakayı yalnızca kadının alabileceği veya çocuğu olmayan kişilerin eşinden nafaka talep edemeyeceği gibi yanlış bilgilerdir.


Nafaka, boşanma süresince ve sonucunda maddi olarak zorluğa düşecek taraflara yapılan aylık ödemelerdir. Burada cinsiyet vasfı aranmaz. Yani boşanmanın ardından eğer erkek birey yoksulluğa düşecekse nafaka talebinde bulunabilir. Veya boşanan kadın çocuğu olmasa da yine düşeceği yoksulluğun telafisi için nafaka talebinde bulunabilir. 

Nafaka talep eden taraf

  • İşsizse,
  • Asgari ücretle çalışıyorsa
  • düzenli bir geliri yoksa eski eşten yoksulluk nafakası alabilirler.
Hemen Ara Whatsapp