Banu Bayıker

Blog

İştirak nafakasının kaldırılması

Evlilik birliği sona erdiğinde kişilerin arasındaki duygusal ilişkiler bitse de evlilikten doğan çocuklar sebebiyle bazı bağlar devam eder. Boşanmada çocuğun velayetini alan taraf genel olarak çocuğun bakım giderlerini de üstlenmiş sayılsa da karşı tarafa da bu giderlere geliri oranında katılım yükümlülüğü doğar.


İştirak nafakası da velayeti almayan ebeveynin gücü oranında çocuğun giderlerine katılımını ifade eder.

İştirak nafakası, sınırlı süreli verilen bir nafakadır. Çocuğun ergenliği bittiğinde yani 18 yaşına bastığında iştirak nafakası ödeme yükümlülüğü de sona erer. Ancak çocuk ergin olduğu halde eğitimine devam ediyorsa, örneğin üniversite eğitimine başladıysa bu durumda iştirak nafakası kalksa da yardım nafakası olarak talep edilebilir. 

Hemen Ara Whatsapp