Banu Bayıker

Blog

2023 Marka Ücretleri

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti  760 TL
Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf)  760 TL
Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için) 870 TL
Marka Tescil Ücreti   1.960 TL
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti  780 TL
Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 780 TL
Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal 1.640 TL
Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 1.500 TL
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti  1.640 TL
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti  2.660 TL
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 1.640 TL
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 880 TL
Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti  430 TL
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 680 TL
Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 400 TL
Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti  100 TL
Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 1.110 TL
Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti 560 TL
Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 560 TL
Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 1.440 TL
Marka Yenileme Ücreti  2.450 TL
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücret  4.560 TL
Marka Kısmi Yenileme Ücreti  2.450 TL
Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti 4.560 TL
Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti  12.140 TL

 

Hemen Ara Whatsapp